parajumpers jas

Tillsynsnämndens uppgifter

SVCA antog 2015 en uppförandekod och tillsatte en tillsynsnämnd bestående av Hans-Gunnar Axberger (ordf.), Agneta Dreber och Björn Börjesson. Advokat Felicia Winberg är huvudsekreterare med biträde av jur. kand. Peter Nilsson; bägge vid Calissendorff Swarting Advokatbyrå.

 

Tillsynsnämndens grundläggande uppgift är att utöva oberoende tillsyn över att riskkapitalbolagen följer uppförandekoden. Den kan inleda ärenden efter anmälan från SVCA:s styrelse, på eget initiativ eller i vissa fall från enskilda. Hittills har nämnden inte mottagit någon anmälan mot någon av branschens aktörer.

 

Nämnden har på eget initiativ granskat ett antal i medierna omskrivna fall. I flertalet av dessa inleddes inte tillsyn.

 

Under senhösten 2015 beslutades om en översyn av riskkapitalbolagens webbplatser och informationsgivning. Beslut i det ärendet fattades den 27 april 2016, beslutet kan läsas här.

 

Under senhösten 2015 inleddes även en utredning om riskkapitalbranschens engagemang i asylboenden och hem för ensamkommande barn. Den preliminära utredningen är färdig och berörda bolag har fått tillfälle att yttra sig över innehållet. Utredningen handläggs av tillsynsnämnden och beslut kan väntas under hösten 2016.

 

Kontaktuppgifter

Alla är välkomna att kontakta SVCA:s tillsynsnämnd för att ställa frågor eller för att i tillämpliga fall anmäla önskemål om tillsyn i enlighet med 3 § instruktionen för SVCAs tillsynsnämnd.

 

E-post: huvudsekreterare.tillsynsnamnd@svca.se

Telefon: +46 70 645 74 52 (biträdande huvudsekreterare, Peter Nilsson)

Det går också bra att använda kontaktformuläret nedan.

 

 


SVCA:s Uppförandekod:
Ladda ner PDF

Instruktion för SVCA:s tillsynsnämnd:
Ladda ner PDF

SVCA Code of Conduct:
Ladda ner PDF

SVCA Supervisory Board Instruction:
Ladda ner PDF

Ledamöter i SVCA:s Tillsynsnämnd:
Ladda ner PDF

Tillsynsnämndens beslut (27 april 2016):
Ladda ner PDFFör att kontakta tillsynsnämnden vänligen använd formuläret nedan: