Tillsynsnämndens uppgifter

SVCA antog 2015 en uppförandekod och tillsatte en tillsynsnämnd bestående av Hans-Gunnar Axberger (ordf.), Agneta Dreber och Björn Börjesson. Advokat Felicia Winberg är huvudsekreterare med biträde av jur. kand. Peter Nilsson; bägge vid Calissendorff Swarting Advokatbyrå.

 

Tillsynsnämndens grundläggande uppgift är att utöva oberoende tillsyn över att riskkapitalbolagen följer uppförandekoden. Den kan inleda ärenden efter anmälan från SVCA:s styrelse, på eget initiativ eller i vissa fall från enskilda. Hittills har nämnden inte mottagit någon anmälan mot någon av branschens aktörer.

 

Nämnden har på eget initiativ granskat ett antal i medierna omskrivna fall. I flertalet av dessa inleddes inte tillsyn.

 

Under senhösten 2015 beslutades om en översyn av riskkapitalbolagens webbplatser och informationsgivning. Beslut i det ärendet fattades den 27 april 2016, beslutet kan läsas här.

 

Under senhösten 2015 inleddes även en utredning om riskkapitalbranschens engagemang i asylboenden och hem för ensamkommande barn. Utredningen färdigställdes den 4 november 2016, men sedan nämnden tagit emot ytterligare information har tillsynsärendet återgått till fortsatt handläggning.

 

Kontaktuppgifter

Alla är välkomna att kontakta SVCA:s tillsynsnämnd för att ställa frågor eller för att i tillämpliga fall anmäla önskemål om tillsyn i enlighet med 3 § instruktionen för SVCAs tillsynsnämnd.

 

E-post: huvudsekreterare.tillsynsnamnd@svca.se

Telefon: +46 70 645 74 52 (biträdande huvudsekreterare, Peter Nilsson)

Det går också bra att använda kontaktformuläret nedan.

 

 


SVCA:s Uppförandekod:
Ladda ner PDF

Instruktion för SVCA:s tillsynsnämnd:
Ladda ner PDF

SVCA Code of Conduct:
Ladda ner PDF

SVCA Supervisory Board Instruction:
Ladda ner PDF

Ledamöter i SVCA:s Tillsynsnämnd:
Ladda ner PDF

Tillsynsnämndens beslut (27 april 2016):
Ladda ner PDFFör att kontakta tillsynsnämnden vänligen använd formuläret nedan: