SVCA:s tillsynsnämnd har till uppgift att utöva tillsyn över efterlevnaden av SVCA:s uppförandekod och att förvalta denna. Syftet med tillsynen är att säkerställa allmänhetens förtroende för att riskkapitalbolag agerar ansvarsfullt och professionellt. Tillsynen av uppförandekoden sker genom granskning av enskilda ärenden, allmän granskning och vägledande uttalanden.

Styrdokument

SVCA:s uppförandekod och instruktion för tillsynsnämnden utgör grunden för tillsynsnämndens arbete

Läs mer...

Ärenden

Tillsynsnämnden publicerar beslut i enskilda ärenden och principiella beslut.

Läs mer...

Verksamhets­berättelser

I verksamhetsberättelserna redogör tillsynsnämnden för sin verksamhet för respektive år

Läs mer...

Kontakt

Information om tillsynsnämnden och kontaktuppgifter till tillsynsnämnde

Läs mer...