Kontakt

SVCA antog 2015 en uppförandekod och tillsatte samtidigt en tillsynsnämnd. Tillsynsnämndens ledamöter utses av SVCA:s styrelse. Uppförandekoden samt tillsynsnämndens instruktion antogs i uppdaterad version i april 2018. Tillsynsnämnden utfärdade då också kommentarer till vägledning av uppförandekodens bestämmelser.

Huvudsyftet med uppförandekoden är att säkerställa allmänhetens förtroende för att riskkapitalbolag agerar ansvarsfullt och professionellt samt att främja kunskapen om riskkapitalbolagens verksamhet. Tillsynsnämndens grundläggande uppgift är att utöva oberoende tillsyn över efterlevnaden av uppförandekoden och att förvalta denna.

Tillsynsnämnden kan inleda ärenden efter anmälan från SVCA:s styrelse, på eget initiativ, efter önskemål från medlem i SVCA och i vissa fall efter begäran från enskilda.
Tillsynsnämnden följer löpande mediabevakningen av riskkapitalbolagen i syfte att uppmärksamma frågor som bör granskas av tillsynsnämnden.

Tillsynsnämnden består av advokat Biörn Riese (ordf.), Björn Börjesson och Lars Jonsson. Erik Bogegård, biträdande jurist vid Norburg & Scherp Advokatbyrå, är huvudsekreterare.

Kontaktuppgifter

Alla är välkomna att kontakta SVCA:s tillsynsnämnd för att ställa frågor eller för att i tillämpliga fall anmäla önskemål om tillsyn i enlighet med 3 § instruktionen för SVCA:s tillsynsnämnd.

E-post: huvudsekreterare.tillsynsnamnd@svca.se

Telefon: +46 79 006 02 06 (huvudsekreterare, Erik Bogegård)