Verksamhets­berättelser

I verksamhetsberättelserna redogör tillsynsnämnden för sin verksamhet för respektive år. Där anges sammansättningen av tillsynsnämnden och aktiviteter som genomförts under året.

Verksamhetsberättelse 2018

Ladda ner PDF

Verksamhetsberättelse 2019

Ladda ner PDF

Verksamhetsberättelse 2020

Ladda ner PDF

Verksamhetsberättelse 2021

Ladda ner PDF

Verksamhetsberättelse 2022

Ladda ner PDF