Verksamhets­berättelser

I verksamhetsberättelserna redogör tillsynsnämnden för sin verksamhet för respektive år. Där anges sammansättningen av tillsynsnämnden och aktiviteter som genomförts under året.

Verksamhetsberättelse 2018

Ladda ner PDF

Verksamhetsberättelse 2019

Ladda ner PDF