Ärenden

Tillsynsnämnden publicerar beslut i enskilda ärenden och andra beslut.

Rekommendationer för informationsgivning riskkapitalbolagens webbplatser (2016)

Under senhösten 2015 beslutades om en översyn av riskkapitalbolagens webbplatser och informationsgivning. Beslut i ärendet fattades den 27 april 2016.

Ladda ner beslut i PDF

Tillsynsärende avseende riskkapitalägda flyktingboenden (2016-2017)

Under senhösten 2015 inleddes en utredning om riskkapitalbranschens engagemang i flyktingboenden och hem för ensamkommande barn. Utredningen färdigställdes den 4 november 2016, men sedan tillsynsnämnden tagit emot ytterligare information återgick tillsynsärendet till fortsatt handläggning. Tillsynsnämnden fattade den 3 februari 2017 tilläggsbeslut i ärendet och beslutet inklusive tilläggsbeslutet expedierades till SVCA:s styrelse den 3 februari 2017.

Ladda ner beslut i PDF

Tillsynsärende avseende riskkapitalägd vård- och omsorgskoncern (2018)

Under sommaren 2017 inleddes en utredning om en riskkapitalägd vård- och omsorgskoncern. Tillsynsnämnden fattade den 13 november 2018 beslut i ärendet och beslutet tillställdes SVCA:s styrelse den 16 november. Beslutet offentliggjordes den 27 november 2018 kl. 11.00 genom publicering på denna hemsida. En sammanfattning av beslutet finns tillgänglig på engelska.

Ladda ner beslut i PDF

Tillsynsärende avseende gränsdragning mot avtalsförhållanden (2021)

Under våren 2021 inleddes ett tillsynsärende med anledning av uppgifter som inkommit till nämnden. Tillsynsnämnden fattade den 28 maj 2021 beslut i ärendet och beslutet tillställdes SVCA:s styrelse den 7 juni 2021. Beslutet meddelades den 10 juni 2021 kl. 9.00 genom publicering på denna hemsida.

Ladda ner beslut i PDF

Tillsynsärende avseende aktivt ägaransvar m.m. (2021)

Den 7 juli 2020 respektive den 4 november 2020 beslutade tillsynsnämnden att inleda parallella tillsynsärenden med anledning av uppgifter som inkommit till tillsynsnämnden. De två tillsynsärendena har handlagts gemensamt och den 27 maj 2021 fattade tillsynsnämnden ett gemensamt beslut avseende båda ärendena. Beslutet tillställdes SVCA:s styrelse den 29 maj 2021. Beslutet meddelades den 14 juni 2021 kl. 11.00 genom publicering på denna hemsida.

Ladda ner beslut i PDF

Tillsynsärende avseende förändring av lock-up-åtagande (2023)

Den 5 november 2021 beslutade nämnden på eget initiativ att inleda ett tillsynsärende avseende förändring av lock-up-åtagande. Tillsynsnämnden fattade den 19 december 2022 beslut i ärendet. Beslutet tillställdes SVCA:s styrelse samma dag. Beslutet meddelades den 12 januari 2023 kl. 18.00.

Ladda ner beslut i PDF