Ärenden

Tillsynsnämnden publicerar beslut i enskilda ärenden och andra beslut.

Rekommendationer för informationsgivning riskkapitalbolagens webbplatser (2016)

Under senhösten 2015 beslutades om en översyn av riskkapitalbolagens webbplatser och informationsgivning. Beslut i ärendet fattades den 27 april 2016.

Ladda ner beslut i PDF

Tillsynsärende avseende riskkapitalägda flyktingboenden (2016-2017)

Under senhösten 2015 inleddes en utredning om riskkapitalbranschens engagemang i flyktingboenden och hem för ensamkommande barn. Utredningen färdigställdes den 4 november 2016, men sedan tillsynsnämnden tagit emot ytterligare information återgick tillsynsärendet till fortsatt handläggning. Tillsynsnämnden fattade den 3 februari 2017 tilläggsbeslut i ärendet och beslutet inklusive tilläggsbeslutet expedierades till SVCA:s styrelse den 3 februari 2017.

Ladda ner beslut i PDF

Tillsynsärende avseende riskkapitalägd vård- och omsorgskoncern (2018)

Under sommaren 2017 inleddes en utredning om en riskkapitalägd vård- och omsorgskoncern. Tillsynsnämnden fattade den 13 november 2018 beslut i ärendet och beslutet tillställdes SVCA:s styrelse den 16 november. Beslutet offentliggjordes den 27 november 2018 kl. 11.00 genom publicering på denna hemsida. En sammanfattning av beslutet finns tillgänglig på engelska.

Ladda ner beslut i PDF