Styrdokument

SVCA:s uppförandekod och instruktion för tillsynsnämnden utgör grunden för tillsynsnämndens arbete.

SVCA:s uppförandekod

SVCA har antagit en uppförandekod, vilken uppdaterades i april 2018. SVCA:s medlemmar har åtagit sig att följa uppförandekoden. Därtill kan tillsynsnämnden även granska riskkapitalbolag som inte är medlemmar i SVCA.  

Ladda ner PDF

Instruktion för SVCA tillsynsnämnd

För tillsynsnämnden har SVCA:s styrelse beslutat om en instruktion som reglerar hur tillsynen ska vara organiserad och hur den ska bedrivas. 

Ladda ner PDF

Uppförandekod med kommentarer

Tillsynsnämnden har tagit fram skriftliga kommentarer till uppförandekoden, vilka är avsedda att förklara kodens bestämmelser och kan användas som vägledning vid tillämpning av uppförandekoden.

Ladda ner PDF